Centrum Liturgiczne

Waga0.14 kg
Wymiary18.6 × 12.7 × 0.7 cm

Katechezy Chrzcielne 1

15.00 

Pełny tytuł: Katechezy chrzcielne (homile katechetyczne do tych, którzy mają być oświeceni oraz do neofitów)

Edycja Katechez Chrzcielnych św. Jana Chryzostoma (III/ IV w.) inicjuje nową serię edytorską zatytułowaną „U źródeł katechumenatu”. Seria ta ma – w intencji wydawcy – przypomnieć, przywołać, raz jeszcze uczynić aktualnymi, teksty i inne przekazy, które współtworzyły wyjątkowa instytucję i tradycję Kościoła pierwotnego, zwane katechumenatem. W Kościele pierwotnym chrzest nie był jakąś rzeczą magiczną, ani tym bardziej natychmiastową, szczególnie gdy chodziło o pogan. Oznaczał on wejście na drogę wtajemniczenia w wiarę, drogę zwaną później katechumenatem. Na tej drodze poprzez katechezy, ryty, skrutynia, egzorcyzmy, znaki (np. sól, biała szata) itp. katechumeni – jak dziecko w łonie matki – byli kształtowani do tego, by stać się nowym stworzeniem, co dokonywało się za sprawą Ducha Świętego w czasie chrztu.

Dziś katechumenat – dla ludzi spoza Kościoła i zarazem katechumenat pochrzcielny (np. neokatechumenat) – dla wielu będących w Kościele tylko formalnie, stają się ważnym instrumentem w dziele „nowej ewangelizacji”.

Wiele razy mówił o tym św. Jan Paweł II: „Żyjemy w okresie dechrystianizacji; wydaje się, że niegdyś ochrzczeni wierzący nie są w stanie przeciwstawić się sekularyzacji, ideologiom, które sprzeciwiają się nie tylko Kościołowi, religii katolickiej, lecz które są przeciw religii w ogóle, są ateistyczne…” (w par. św. M. Goretti, Rzym 31.01.1988). „… nam wszystkim brakowało i nadal brakuje prawdziwego katechumenatu, takiego prawdziwego katechumenatu, jaki mieli chrześcijanie pierwszych pokoleń…” (w par. św. Łucji, Rzym 18.01.1987). „Ale jednocześnie widać, jak bez uprzedniego katechumenatu sama praktyka (chrztu) staje się niewystarczająca, nieadekwatna do tej wielkiej tajemnicy wiary i miłości Boga, którą jest sakrament chrztu: owo zanurzenie w śmierci Chrystusa i w Jego zmartwychwstaniu, które jest zanurzeniem w samym życiu Boga, zanurzeniem w Trójcy Najświętszej” (w par. św. M. Goretti, j.w.)

Przekład: ks. Wojciech Kania, Opracowanie: ks. Marek Starowieyski

 

Dostępność: 882 w magazynie

pl_PLPolish