Centrum Liturgiczne

Kategorie ,
Waga0.3 kg
Wymiary19.5 × 12.5 × 1 cm

Encyklika DEUS CARITAS EST

7.00 

Limitowane wydanie specjalne Encykliki Benedykta XVI z komentarzami znanych duszpasterzy młodzieży.

Podczas audiencji generalnej, dnia 25 stycznia 2006 roku, papież Benedykt XVI omówił treść swej encykliki:

W encyklice tej chcę ukazać pojęcie miłości w jego różnorodnych wymiarach. W dzisiejszej terminologii miłość często jawi się jako bardzo odległa od tego, co myśli chrześcijanin. Chciałbym jednak ukazać, że chodzi o ten sam „ruch”, który ma wiele wymiarów. Eros – dar miłości między mężczyzną i kobietą pochodzi z tego samego źródła dobroci Stwórcy, co następnie możliwość miłości, która rezygnuje z samego siebie na rzecz drugiego.

Chcę ukazać, że eros przekształca się w agapé w takiej mierze, w jakiej obydwoje naprawdę się kochają, gdy jedno z nich nie szuka już więcej siebie i swej własnej radości, przyjemności, lecz przede wszystkim szuka dobra drugiego. W ten sposób eros przekształca się w miłość na drodze oczyszczenia, pogłębienia; otwiera się później na własną rodzinę, na szerszą rodzinę społeczeństwa, rodzinę Kościoła, rodzinę świata.

Próbuję też ukazać, że najbardziej osobisty akt miłości, płynący od Boga, który sam jest miłością, winien również być aktem eklezjalnym, także organizacyjnie. Jeśli prawdą jest, że Kościół wyraża miłość Bożą, którą Bóg darzy swe ludzkie stworzenia, to musi też być prawdą, że podstawowy akt wiary, który stwarza, jednoczy Kościół i daje nadzieję życia wiecznego. Obecność Boga w świecie tworzy również akt eklezjalny, tzn. Kościół jako taki, jako wspólnota, również w sposób instytucjonalny winien kochać. To, co nazywamy „Caritasem” nie jest tylko organizacją, jak inne instytucje filantropijne, ale potrzebnym wyrazem głębszego aktu osobowej miłości, którą Bóg obudził w naszych sercach. Jest odbiciem tego aktu, którym Bóg jest i działa, czyniąc nas podobnymi do Siebie.

Pierwsza encyklika papieża Benedykta XVI, poświęcona miłości chrześcijańskiej, wydana została wraz z komentarzami przystępnymi dla młodych czytelników. Wśród autorów refleksji znaleźli się duszpasterze tacy jak: bp Henryk Tomasik, ks. Stefan Dusza SAC, ks. Janusz Królikowski, ks. Piotr Pawlukiewicz.

Edycja reklamowana jako „upominek dla zakochanych”.

Na zamówienie

pl_PLPolish