Centrum Liturgiczne

Statut Drogi Neokatechumenalnej

20.00 

Dekret definitywnego zatwierdzenia Statutu Drogi Neokatechumenalnej przez Papieską Radę do Spraw Świeckich, dan w Watykanie dnia 11 maja 2008 roku, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, wraz z ostateczną treścią Statutu Drogi Neokatechumenalnej.

Dla zachowania jednolitości tekstów zawartych w książce, tłumaczenia cytowanych dokumentów kościelnych uzgodniono z oryginałem włoskim, ponadto w drugiej części opublikowano tekst Dekretu i Statutu w tymże języku oryginalnym.

We Wprowadzeniu dokonanym przez inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej i przez ojca Mario Pezzi czytamy:

Z głęboką wdzięcznością i ogromną radością pragniemy podziękować Panu i Najświętszej Dziewicy Maryi za ten dzień, w którym Piotr, w osobie Benedykta XVI, zatwierdza w sposób definitywny Statut Drogi Neokatechumenalnej. (…)
Po zatwierdzeniu Statutu wobec wielkich wyzwań, które oczekują Kościół, jesteśmy zadowoleni, że możemy się ofiarować Ojcu Świętemu i Biskupom dla nowej ewangelizacji, dla przekazywania wiary nowym pokoleniom.
Módlcie się za nas.

Dostępność: 167 w magazynie

pl_PLPolish